Za dve godine postojanja uvrstili smo se medju 20 najboljih kompanija u našoj zemlji, ostvarili zavidnu profitnu stopu i saradnju sa najboljim evropskim kompanijama i poslovnim bankama.

 
 
   

 

O NAMA

Preduzeće za investiranje, projektovanje i gradnju »KARNAK« d.o.o. posluje u sferi projektovanja i inženjeringa, građevinarstva, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, kao i pružanja usluga u oblasti prometa i ostalih aktivnosti.

Preduzeće se orijentiše na pružanje usluga po sistemu »ključ u ruke«, što podrazumeva da klijent – korisnik naših usluga dobija visoko kvalitetne, kompletne usluge iz oblasti rada preduzeća, počev od izbora lokacija za gradnju, pribavljanja kompletne građevinske dokumentacije ( saglasnosti, dozvole i sl. ), izrade projektnih i ostalih dokumenata, izvođenje i nadzor gradnje objekata.

Prema poslovnim pokazateljima »otvaranje« SCG prema Evropi i, posebno prema zemljama našeg bližeg okruženja je mogućnost koju svojom delatnošću, načinom rada i potencijalom možete u potpunosti iskoristiti u poslovanju sa nama. To ističemo iz razloga što je naša ciljna grupa korisnika iz susednih zemalja i dela Evrope zainterestovanog za »green field investment« projekte u našoj zemlji.

Za nas je najvažnije da ponudom jedinstvene, visokokvalitetne i profesionalne usluge u budućnosti unapredimo ovu delatnost, uspostavimo veće poverenje stranih ulagača i priliv stranih dugoročnih investicija u našu zemlju, kao i da proširimo svoju delatnost u skladu sa potrebama tržišta.

 

>>> Page 2

 

 
 

 

Click for english version